Hårmineral analys
Hårmineral analys

En hårmineralanalys är ett bekvämt och noggrant hjälpmedel vid screening av människor som utsatts för kronisk giftexponering och näringsbrister. Genom att använda denna typ av analys kan ledtrådar hittas, vilka kan medverka vid kronisk trötthet, depression, ADHD, hjärt-kärl- och sköldkörtelproblem.

 

Det är visat att brister eller överflöd av spårämnen och mineraler har en påtaglig inverkan på hälsan. Med ökande mängder av giftiga ämnen i miljön och utbredda näringsbrister i befolkningen, kan screening av obalanser i sammanhanget ge information av kliniskt värde.

 

Kronisk exponering av giftiga ämnen

Studier bekräftar att kronisk exponering av giftiga ämnen kan progressivt försämra olika enzymatiska och neurologiska processer, vilket kan leda till ohälsa av olika typer. System som påverkas av ackumulation av giftiga ämnen inkluderar:

 

Magtarmsystemet

Nervsystemet

Hjärtkärlsystemet

Urologiska systemet (”urintillverkning och utsöndring” plus manligt könsorgan)

Näringsämnen (nutrienter) betjänar en mängd olika funktioner i kroppen. De agerar t.ex. som strukturella komponenter i skelettet. De utgör också komponenter i vitamin B12, hemoglobin och sköldkörtelhormoner. De medverkar vidare som cellregulatorer och kofaktorer i en mängd av enzymatiska reaktioner. Faktorer som utlöser brister av näringsämnen inkluderar usel föda, dålig matsmältning, nedsatt upptag i tarmen och konkurrerande inhibering av giftiga ämnen.

 

 

 

 

 

 

e

Copyright © All Rights Reserved