Behandlingar

Jag använder mig av all den kunskap jag har och den sammansättning av olika behandlingsformer som jag har lärt mig under åren.

Kinesiologi är den metod jag började med och den hjälper mig att finna grunden till dina problem.

 

Näringsterapi/medicin är för att kunna hjälpa kroppens inre fysiologiska system. Att kunna nå en läkning av kroppens alla inre organ behöver man hjälp av bra näringsprodukter.

 

Cranial Sacral är en mjuk behandling,

Man rättar till små felställningar som i sin tur påverkar och påverkas av precis allt i hela kroppen.

Man får en känslomässig och mental effekt när man släpper på gamla spänningar så att cellminnet påverkas. Och det är lite det som den här tekniken går ut på.

 

Lock Fot är den behandling som man gör en manipulering och korrigering av ett fotben i foten.

 

Dessa fyra sammansättningar gör jag och jag kommer åt hela kroppen, fysiologisk och psykiskt. Utifrån och innefrån.

 

e

Copyright © All Rights Reserved