Hur fungerar kinesiologi
Kinesiologifokus.se

Hur fungerar kinesiologi

 

 

All kommunikation i kroppen sker via nervsystemet. Nervsystemet kan delas upp i två delar - det centrala nervsystemet och det autonoma nervsystemet. Det centrala nervsystemet är den del som styrs av viljan och som gör att vi till exempel kan böja på en arm när vi bestämmer oss för att göra det. Det autonoma nervsystemet sköter sådana saker som inte är viljestyrda, till exempel att hjärtat slår och att tarmarna rör sig och att vårt matsmältningssystem fungerar. Det är också det autonoma systemet som registrerar våra känslor.

 

Nervsystemets funktion är att ta emot information från våra sinnesorgan. När informationen bearbetats och tolkats av hjärnan, skickas signaler ut via nervbanorna som styr muskulatur och körtlar. Nervsystemet kan bara uttrycka sig och svara på två olika sätt:

 

- genom att dra samman muskler

- genom att utsöndra sekret från olika körtlar

 

Inom kinesiologisk medicin använder man sig av så kallad manuell muskeltestning som undersökningsmetod för att registrera den elektriska aktiviteten i nervsystemet.

 

Kinesiologen arbetar hela tiden i ett nära samarbete med musklernas och kroppens informationsutbyte av signaler. Olika typer av stimulering och tryck av olika ställen på huden utlöser nervimpulser i de inåtgående nervbanorna, vilket omedelbart kan registreras och tolkas av kinesiologen med hjälp av den manuella muskeltestningen.

 

Dessa stimuleringar påverkar receptorer i kroppen som påminner hjärnan om att en förändring går att göra i kroppen

 

Alla signaler styrs av nervsystemet i en receptorpool i hjärnan. Förändrar vi signalerna till receptorpoolen kan vi på så sätt åstadkomma en förändring i kroppen.

 

Genom sin behandling kan kinesiologen på så sätt påverka nervsystemets information från det skadade eller smärtande stället på kroppen och den information som nervbanorna skickar till hjärnan. Resultatet blir en ny och förändrad information från hjärnan och ut till muskler och körtlar. På detta sätt är det möjligt att skapa en sundare informationsväg till och från muskler och körtlar, vilket så småningom leder till att patienten upplever minskande besvär och förbättrad hälsa.

 

(källa: © Kinesiologiskolan.se)

 

Copyright © All Rights Reserved