Kinesiologi

Kinesiologi.

Vad kan man göra?

Kinesiologi

 

 

 

 

 

 

 

Kinesiologi är en metod att finna obalanser i kroppens nervsystem. I en kinesiologisk behandling utgår man från dina problem och beroende på om de mentala eller fysiska så gör man olika behandlingar.

 

Man letar efter underliggande problem de som orsakar dina besvär, vid närings problem använder man kinesiologin till att testa om kroppen tål vissa produkter. Vid mental trötthet/problem letar man efter varför man känner som man gör. Vid fysiska obalanser som tex en olycka då en skada är kvar i vår reptil hjärna jobbar man med just det problem.

 

Det kan finnas väldigt många olika symtom, te x.

 

Huvudvärk

Smärtor

Rädsla

Oroskänsla

Gammal rädsla

Mycket mera.

e

Copyright © All Rights Reserved